Använda Qutil För Att Ställa In Windows

På raden “Extra inställningar” lägger du in din initieringssträng. Om du har två Systray som körs samtidigt trots att NetBus inte finns på datorn, beror det antagligen på att du kör Win98 som lägger till både “Aktivitetsfältet” och “Systray”. Testa med att avmarkera det ena Systray i “Start”, “Program”, “Tillbehör”, “Systemverktyg”, “Systeminformation”, “Verktygsmenyn”, “Systemeditorn” och… Continue a ler Använda Qutil För Att Ställa In Windows